سبد سفارشات شما


نام کالا قیمت تعداد حذف

دستگاه كنترل از راه دور چهار رله


دستگاه كنترل از راه دور حرفه اي چهار رله صنعتي
قيمت 0ریال

دستگاه كنترل از راه دور چهار رله
دستگاه كنترل از راه دور چهار رله

ويژگيهاي چهار رله صنعتي :

- قابليت برنامه ريزي با استفاده از DIP SWITCH

- امكان برنامه ريزي هر رله به طور مستقل

- امكان تعريف پنج مد مختلف براي هر كدام از رله ها

- داراي 4 رله Free Voltage  با جريان دهي 7A

- قابليت حفظ برنامه در هنگام قطع برق

- امكان تعريف 7/0 و يا 4/1 ثانيه براي مد لحظه اي

- قابليت كار با ريموت چهار كليد بتا تا 80 عدد

مشخصات فني :

تغذيه ورودي : 12 تا 30 ولت

خروجي : 4 رله Free Voltage

جريان خروجي : 7A

دماي كاري : 20- تا 80 + درجه سانتيگراد

نوع ريموت : 2007 و 2009 و 2010

ظريفيت حافظه ( ريموت 2007 و 2009 ): 80 عدد

ظرفيت حافظه ( ريموت 2010 ): 60 عدد

 

مدل هاي انتخابي دستگاه :

1) مد لحظه اي ( Momenraty Mode  )

2) مد فشاري ( Push Mode  )

3) مد حافظه دار ( Latch Mode  )

4) مد دزدگير اماكن ( Security Mode ON&OFF or Home  )

5) مد الاكلنگي (  Rolling Shutter Mode or Toggle Mode  )

 

Dip5

Dip 4

Dip 1,2,3

Mode

ON

ON

ON

مد لحظه اي

ON

ON

ON

مد فشاري

ON

ON

OFF

مد حافظه دار

ON

OFF

OFF

مد پنوماتيك يا دزدگير اماكن

OFF

OFF

OFF

مد الاكلنگي يا كركره برقي

 

توضيح عملكرد مدهاي انتخابي :

1) مدلحظه اي ( Momentary Mode  )

دراين مد با فشردن هر كدام از دكمه هاي ريموت رله به مدت 7/0 يا 4/1 ثانيه روشن و سپس خاموش مي شود. براي تغيير زمان لحظه اي به اين صورت عمل مي كنيم :

1- ابتدا دكمه لرن را فشار داده و به مدت 5/0 ثانيه نگه داريد. LED به حالت چشمك زن سريع مي رود.

2- يكي از دكمه هاي Cيا D را فشار داده و به مدت 1 ثانيه نگه داريد. تنظيم زمان مد لحظه اي با چهار يار چشمك زدن سريع تاييد مي شود. دكمه C زمان لحظه اي را 7/0 ثانيه و دكمه D زمان لحظه اي را 4/1 ثانيه تنظيم مي كند.

 

2) مد فشاري (Push Mode  )

در اين مد تا زماني كه دكمه ريموت فشرده است رله مربوطه روشن و با رها كردن دكمه ريموت رله مربوطه خاموش مي شود.

3) مد حافظه دار ( Latch Mode  )

در اين مد با فشردن هر كدام از دكمه هاي ريموت رله مربوطه روشن و با فشردن مجدد همان دكمه ريموت رله مربوطه خاموش مي شود.

4 ) مد دزدگير اماكن ( ON &OFF or Home Security Mode  )

در اين مد با فشردن دكمه ) A ( LOCK رله 1 فعال مي شود و رله 3 يك چريپ مي دهد و با فشردن دكمه  )  B (  Unlock رله 1 قطه شده و رله 3 دوبار چريپ مي دهد و از رله 2 بسته به Dip SW2 مي توانيم به صورت لحظه اي يا حافظه دار استفاده كنيم.

5) مد الاكلنگي ( Rolling Shtter ModeOR Toggle Mode  )

در اين مد رله 1 و 3 به صورت الاكلنگي با هم كار مي كنند و با فشردن دكمه D هر دو رله استوپ مي شود و از رله 2 (C ) بسته به DipSW2 مي توانيم به صورت لحظه اي يا حافظه دار استفاده كنيم.

 

طريقه لرن كردن ريموت :

1- كليد لرن را فشار داده و به مدت نيم ثانيه نگه داريد. ( LED به حالت چشمك زدن سريع مي رورد )

2- يكي از كليدهاي A  يا B ريموت بتا را فشار داده و به مدت 1 ثانيه نگه داريد. لرن شدن ريموت با چهار بار چشمك زدن سريع تاييد مي شود.

 

 

طريقه پاك كردن كل حافظه :

كليد لرن را به مدت 10 ثانيه درحالت فشردن نگه داريد. LED پس از چندين بار چشمك زدن سريع به حالت دائم روشن مي ماند پس از رها كردن دكمه لرن پاك كردن كل حافظه با چند بار چشمك زدن سريع تاييد مي شود

 

 

 

 

طرح و اجرا توسط بیزنا