سبد سفارشات شما


نام کالا قیمت تعداد حذف

کابل تخت تلفنی 0/4 *2 *1 پارسیان الکتریک لاله زار


کابل تخت تلفنی 0/4 *2 *1 آمل استاندارد وکیوم 100 متری هر حلقه 10980 تومان جهت مصارف مخابراتی روکار با عایق سفید دوبل شده مفتول مس نورد شده
قيمت 0ریال

کابل تخت تلفنی 0/4 *2 *1 پارسیان الکتریک لاله زار
کابل تخت تلفنی 0/4 *2 *1 پارسیان الکتریک لاله زار
شرکت سیم وکابل آمل (مجتمع تولیدی کابلهای مخابراتی )


کابل تخت تلفنی                         0/4 *2 *1      متری    1098   ریال

کابل تخت تلفنی                         0/5 *2 *1      متری    1509   ریال
کابل تخت تلفنی                         0/6 *2 *1      متری 2015   ریال
کابل تخت تلفنی کارتنی                0/4 *2 *1      متری 1131   ریال
کابل تخت تلفنی قرقره                  0/4 *2 *1       متری 1098   ریال


پخش پارسیان الکتریک عرضه کننده برترین محصولات صنعت برق در کشور


طرح و اجرا توسط بیزنا