سبد سفارشات شما


نام کالا قیمت تعداد حذف

كابل مفتولي 4 * 2 استاندارد آمل پارسیان الکتریک لاله زار


كابل 4 * 2 مفتولي متري 1800 تومان در بسته بندي قرقره هاي بيشتر از 500 متر .مخصوص برق ورودي كنتورهاي تكفاز و سيمكشي هاي هوايي در شرايط جوي بسيار بد نيز اين كابلها استقامت و ماندگاري فراواني را دارد
قيمت 0ریال

كابل مفتولي 4 * 2 استاندارد آمل پارسیان الکتریک لاله زار
كابل مفتولي 4 * 2 استاندارد آمل پارسیان الکتریک لاله زار
شركت سيم وكابل آمل در گروه كابلهاي مفتولي ( استخواني يا خشك ) جزء برترين توليد كنندگان كشور است
تنوع محصولات در اين گروه شامل محصولات ذيل ميباشد


كابل مفتولي     1/5  *    2                  متري       8063     ريال

كابل مفتولي     2/5  *    2                  متري       12595     ريال

كابل مفتولي     4    *    2                   متري       18005     ريال

كابل مفتولي     6    *     2                  متري       27287      ريال

كابل مفتولي     10  *    2                   متري       45994      ريال

كابل مفتولي    1/5  *   4                    متري       14527      ريال

كابل مفتولي    2/5  *   4                    متري       23276      ريال

كابل مفتولي    4    *   4                      متري        34956   ريال

كابل مفتولي    6    *   4                      متري       50573     ريال

كابل مفتولي     10  *    4                   متري       80515     ريال

كابل مفتولي     16  *    4                    متري       0000     ريال

 كليه محصولات گروه سيم وكابل برق داراي استاندارد طلايي و تائيديه
وزارت نيرو را داردطرح و اجرا توسط بیزنا