سبد سفارشات شما


نام کالا قیمت تعداد حذف

فيوز مينياتوري استاندارد رويان صنعت پارسیان الکتریک لاله زار


فيوز مينياتوري جور رويان داراي 1 سال گارانتي-آبان 1391 فيوز مينياتوري استاندارد با گارانتي واقعي پارسيان الكتريك فوزها در جعبه هاي 12 تايي و كارتن 120 عددي بسته بندي شده اند
قيمت 0ریال

فيوز مينياتوري استاندارد رويان صنعت پارسیان الکتریک لاله زار
فيوز مينياتوري استاندارد رويان صنعت پارسیان الکتریک لاله زار
فيوز مينياتوري تك فاز-32 آمپر*25 آمپر*20 آمپر*16 آمپر*10 آمپر-در هر كارتن 120 عدد-قيمت 46500 ريال
فيوز مينياتوري تك فاز-63 آمپر*50 آمپر*40 آمپر-در هر كارتن 120 عدد-قيمت 48500 ريال
فيوز مينياتوري سه فاز-32 آمپر*25 آمپر*20 آمپر*16آمپر*10 آمپر-در هر كارتن 40 عدد-قيمت 154500 ريال
فيوز مينياتوري سه فاز-63 آمپر*50 آمپر*40 آمپر-در هر كارتن 40 عدد-قيمت 164500 ريال
برترين كالاي برق ساختمان را از پخش پارسيان الكتريك تهيه فرمائيد.

مطالب پيرامون فيوز:

فيوز چيست ؟

مقاومت الكتريكي و جريان در مدار

جريان الكتريكي در رساناي متصل به مدار بنابر قانون اهم از روي مقاومت رسانا و ولتاژ دو سر آن معين مي شود. براي يك ولتاژ معين ، هر چه مقاومت رساناي داده شده بيشتر باشد جريان كمتر است. مثلاً مقاومت لامپ هاي التهابي معمولي نسبتاًزياد است ( صدها اهم ). و از اين رو جرياني كه از آنها مي گذرد كم است (چند دهم آمپر) .

كوتاه شدگي مدار

اگر سيم ها را با اتصال فرعي به لامپ متصل كنيم. مدار فرعي با مقاومت بسيار كم بدست مي آيد. و جريان خيلي شديد مي شود. در اين مورد گفته مي شود كه مدار كوتاه بوجود آمده است. مدار كوتاه بطور عام هر اتصال كم مقاومتي در دو سر منبع جريان الكتريكي است. جريان هاي شديدي كه در مدار كوتاه ظاهر مي شود فوق العاده خطرناك هستند و به علت آنكه سيم ها شديداً گرم مي شوند براي منبع جريان بسيار زيان آورند.

محافظت سيم ها از كوتاه شدگي مدار

براي محافظت سيم ها از كوتاه شدگي مدار ، فيوز استفاده مي شود فيوز ها سيم هاي نازك مسي اند يا سيم هايي كه از فلزات زود گداخت مثل سرب ساخته شده اند. كه به طور سري به مدار حامل جريان متصل مي شوند. و طوري در نظرگرفته مي شوند كه اگر جريان از مقدار مشخص شده بيشتر شود ذوب مي شود. نمودار طرح وار زير طرز كار فيوز را شرح مي دهد وقتي كه سيم ها توسط تكه سيم مسي متصل شوند مدار كوتاه فيوز بطور سريع ذوب شده و مدار قطع مي شود.

ساختمان فيوز فشنگي با توپي پيچي

اين فيوز رايجترين نوع از فيوزهاست كه به كار برده مي شود. منشا اصلاح فيوزي به توپي چيني كه در سطح بيروني فيوز قراردارد، مربوط است، كه سيم با نقطه ذوب پايين در آن قراردارد. توپي مانند سرپيچ لامپ در سر پيچ پيچانده مي شود و پس در هر كوتاه شدن مدار تعويض مي شود.

معمولا ، يك فيوز يا دسته فيوزهايي به اتصال هاي تامين كننده جريان در يك ساختمان يا هر آپارتماني متصل مي شود. گاهي فيوزها را در جعبه مستقلي قرارمي دهند. فيوزپريزي در ساختمان جعبه فيوز وجود دارد كه بايد با عبور جريان 3تا 5A ذوب مي شود، فيوز آپارتمان با عبور جريان 15تا 20A ذوب مي شود. در حاليكه فيوز يك ساختمان براي جريانهاي خيلي شديدتر چند صد آمپر تنظيم مي شود.

ساختمان فيوز با توپي پيچي

1. توپي چيني

2. سيم با نقطه ذوب پائين

3. جاي فيوز

لطفا جهت پيشگيري از حادثه هاي ناشي از برق از فيوزهاي مرغوب استفاده نمائيد.


طرح و اجرا توسط بیزنا